dilluns, 17 de setembre de 2012

Què és la informàtica?

Es una ciència que estudia el tractament automàtic de la informació mitjançant maquines electròniques. 

Coses que abarquen.

- arquitectura d'ordinadors:  és el disseny conceptual i l'estructura operacional fonamental d'un sistema de computador

-algorítmia:es un conjunt prescrit de instruccions o regles ben definides, ordenades  que permeten realitzar una activitat mitjançant passos successius que no generen dubtes 

-estructures de dades.és una forma d'organitzar un conjunt de dades elementals amb l'objectiu de facilitar la seva manipulació.

-llenguatges de programació:és un llenguatge informàtic utilitzat per controlar el comportament d'una màquina, normalment un ordinador.

-enginyeria del software:és un servei amb la missió de desenvolupar eines informàtiques

-sistemes operatius:es el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador.

Xarxes: és un grup interconnectat de computadors

teoria de la comptabilitat: és la part de la computació que estudia els problemes de decisió que poden ser resolts amb Un algorisme o equivalentment amb una màquina de Tu ring

intel·ligència artificial:és una part de la informàtica, dedicada al desenvolupament d'algorisme que permet a una màquina (habitualment un computador) prendre decisions intel·ligents


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada